OM OSS

PERSONALVETARFÖRENINGEN

ÖREBRO UNIVERSITET

Vilka är vi,

och vad gör vi?

VÅR VISION

Föreningen arbetar aktivt för att:


 • De kurser som läses inom programmet håller en god utbildningskvalitet
 • Företräda medlemmarnas intressen 
 • Öka gemenskapen bland universitetets personalvetarstudenter
 • Främja samarbete med Personalvetarstuderandes riksförbund
  (P-riks) 
 • Marknadsföra programmet mot näringslivet 
 • Samarbeta med universitetet, sektionen och kåren 
 • Öka medlemmarnas möjlighet att påverka sin utbildning
 • Upprätthålla samt underhålla kontakter med  sponsorer

Personalvetarföreningen PEVE är en fristående förening för studenterna inom Personalvetarprogrammet på Örebro universitet. Som personalvetarstudent kan man välja att gratis bli medlem i föreningen.

Vill du bli medlem? Maila oss på peveforeningen@gmail.com så återkopplar vi till dig.


Föreningen har tre huvudsakliga syften

 1. För det första att organisera studiesociala aktiviteter för att öka germenskapen mellan terminerna,
 2. För det andra att främja studenternas koppling till näringslivet och,
 3. För det tredje att, tillsammans med Örebro Studentkår, bevaka utbildningen för att upprätthålla en hög kvalitet.


STYRELSEN

2020

Se peveforeningen på Instagram för en närmare presentation av styrelsen. 

Jämsides med styrelsen jobbar Valberedningen. Valberedeningen för 2020 är ännu inte tillsatt. 

KONTAKTA OSS

COPYRIGHT 2017  © ALL RIGHTS RESERVED

Medlemsmöte HT19